ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το εργαστήριο διενεργεί ιστολογικές εξετάσεις σε υλικά βιοψιών και χειρουργικών παρασκευασμάτων.

Ειδικεύεται όμως (έχοντας πολυετή εμπειρία) σε ιστολογικές εξετάσεις που αφορούν:

βιοψίες γαστρεντερικού συστήματος (οισοφάγου, στομάχου, δωδ/λου, λεπτού και παχέος εντέρου)

βιοψίες ουροποιητικού συστήματος( προστάτου, ουροδόχου κύστεως)

βιοψίες γεννητικού συστήματος (βιοψίες τραχήλου, loopή κωνοειδή εκτομή τραχήλου, υλικό διαγνωστικής απόξεσης)

βιοψίες δερματικών βλαβών η όγκων του δέρματος

βιοψίες βρόγχου

βιοψίες μαστού

Όλα τα εγχειρητικά παρασκευάσματα που αφορούν τα ανωτέρω (γαστρεκτομή, κολεκτομή, προστατεκτομή, υστερεκτομή, κύστεις-όγκοι ωοθηκών, μαστεκτομή).

 Ο χρόνος διακπεραίωσης είναι εν γένει 24-48 ώρες για τις βιοψίες και 72 ώρες για τα εγχειρητικά παρασκευάσματα.


Ταχεία βιοψία

Στο εργαστήριο υπάρχει ψυκτικός μικροτόμος με τον οποίο διενεργείται ταχεία βιοψία ή διεγχειρητική συμβουλευτική γνώμη ,όπως καλείται.

Είναι μία τεχνική που προσφέρει σημαντική βοήθεια στον χειρισμό επιλεγμένων περιστατικών πάντα με την σωστή συνεργασία παθολογοανατόμου και χειρουργού που έχουν γνώση των δυνατοτήτων και των ορίων της μεθόδου.

Η ταχεία βιοψία διενεργείται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μπορεί να προσφέρει άμεση διαγνωστική κατεύθυνση και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των χειρουργικών ορίων ενός όγκου που αφαιρείται, για την εκτίμηση μεταστατικής επέκτασης σε δείγμα ιστού, για την εκτίμηση λεμφαδένων και μάλιστα του καλούμενου λεμφαδένος που κρίνει το αν ο χειρουργός θα προχωρήσει σε λεμφαδενικό καθαρισμό ή όχι (συνήθως σε καρκίνωμα του μαστού).